عکس کوچک کودک آزاری!

این روزها متکدیان بسیاری در کشور و به خصوص شهرهای مهاجر پذیری چون کلان شهر کرج نمایان می شوند. این متکدیان با سوء استفاده از کودکان و زنان سعی در جلب توجه مردم دارند و متاسفانه برخی از نوع دوستان نیز با کمک های نقدی خود به چنین افرادی حضور آنها را در اجتماع بیشتر پررنگ کرده اند. عکس زیر تنها یکی از نمونه های کودک آزاری و خشونت جسمی بر علیه کودکان را در گوشه ای از شهرمان نشان می دهد. کودکانی که به تصور معلولیت کمک های زیادی را برای صاحبان خود جمع می کنند.

+ نوشته شده در یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 19:32 توسط گروه فرهنگی - اجتماعی کیانا |